Výhody spolupráce

/ Výhody spolupráce

Spoluprací s naší společností získáte v první řadě dlouholetého partnera, na kterého se můžete spolehnout. A to jak v rovině profesní, tak v té osobní. Naší filosofií je spokojený klient a tomu přizpůsobujeme veškeré dění v naší společnosti. Důkazem toho je dlouholetá stabilita na českém trhu, obnášející naše veškeré „know-how“, které hodláme i do budoucna investovat do spokojenosti našich zákazníků.

Jen díky tomu můžeme i nadále rozvíjet, inovovat a zvyšovat kvalitu našich služeb.

 • získáte naše služby v celém rozsahu – úklidové služby a bezpečnostní služby, které jsou součástí služby správa nemovitostí
 • nemusíte zvyšovat počet vlastních pracovníků a s tím související personální a účetní agendu práce
 • šetříte položky mzdových nákladů
 • vyhnete se řadě pracovně právních problémů
 • úklid je prováděn jen správnými technologickými postupy a čisticími prostředky s ohledem na každý daný materiál nebo povrch - k tomuto tvrzení nás opravňují naše dlouholeté zkušenosti a neustálé sledování vývoje a rozvoje trendů v této oblasti
 • pracovníci jsou pravidelně proškolováni a jejich profesní znalosti neustále prohlubovány
 • sledujeme za Vás legislativu a reagujeme na její změny
 • odbouráte problémy s ŘD
 • odpadá zainvestování technologií a pracovních prostředků
 • poskytujeme servis všech námi poskytovaných technologií
 • zabezpečíme pro Vás hygienický servis

Obchodní nabídky

Obchodní oddělení je připraveno zpracovat pro Vás na všechny výše popsané činnosti obchodní nabídky. Ty jsou zpracovávány zdarma a jsou zcela nezávazné. Využijete je zejména, nejste-li spokojeni s dosavadním dodavatelem, otevíráte-li nový obchod či se stěhujete do nových kanceláří.

Kontrolní činnost

Veškeré námi vykonávané služby podléhají přísné dvojí kontrole. Každý zákazník má dle velikosti zakázky k dispozici jednoho či více manažerů. Tento manažer má mimo jiné v popisu činnosti výkon kontroly provedené práce tak, abychom maximálně dodrželi smluvní technologické podmínky smluvního vztahu. Dalším kontrolním prvkem je pak vedení společnosti, které velmi často provádí kontrolu našich služeb, kterou komunikuje s manažerem. O kontrolách je klient informován prostřednictvím pravidelných zápisů.