Úklid venkovních ploch

Venkovní úklid je stejně důležitý jako úklid vnitřních prostor. Úklid je nutné provádět v pravidelných intervalech, aby bylo dosaženo požadované kvality a aby byly odstraněny veškeré nedostatky. Zabýváme se běžným venkovním úklidem, jako je například úklid spadaného listí, úklid odpadků nebo sběr exkrementů, ale zároveň poskytujeme profesionální venkovní úklidy, jako například čištění venkovních dlažeb, impregnaci různých povrchů, případně odstraňování grafity. Úklid se provádí v různých četnostech a za použití vhodně zvolené technologie, vždy po domluvě se zákazníkem. 

 


Zimní úklid
a pohotovost

Provádíme úklid sněhu a celkovou zimní údržbu veškerých ploch pomocí naší techniky a lidské pracovní síly. Zimní úklid je vykonáván na základě předem stanovených podmínek.  Určuje se především čas zahájení úklidu po spadu sněhu, preferovaná místa, kde je úklid třeba provést nejdříve, druh posypu a technologie úklidu. Zimní údržba se provádí většinou od 1. listopadu do 31. března. Pokud jsou ovšem abnormální výkyvy počasí, provádíme zimní úklid i nad rámec tohoto období, vždy po domluvě se zákazníkem. 

 


Údržba a úklid travnatých ploch

Provádíme také údržbu trávníků. Tu lze rozdělit dle ročních období na jarní, letní, podzimní a zimní. V každém období se provádí nějaká specifická činnost.

Pravidelná údržba – seč travnatých ploch a následné likvidace odpadu.


Výhody spolupráce

Spoluprací s naší společností získáte v první řadě dlouholetého partnera, na kterého se můžete spolehnout. A to jak v rovině profesní, tak v té osobní. Naší filosofií je spokojený klient a tomu přizpůsobujeme veškeré dění v naší společnosti. Důkazem toho je dlouholetá stabilita na českém trhu, obnášející naše veškeré „know-how“, které hodláme i do budoucna investovat do spokojenosti našich zákazníků.

  • Nemusíte zvyšovat počet vlastních pracovníků a s tím související personální a účetní agendu práce.
  • Úklid je prováděn jen správnými technologickými postupy a čisticími prostředky s ohledem na každý daný materiál nebo povrch…
  • …k tomuto tvrzení nás opravňují naše dlouholeté zkušenosti a neustálé sledování vývoje a rozvoje trendů v této oblasti.
  • Pracovníci jsou pravidelně proškolováni a jejich profesní znalosti neustále prohlubovány.
  • Sledujeme za Vás legislativu a reagujeme na její změny.
  • Odpadá zainvestování technologií a pracovních prostředků.
  • Poskytujeme servis všech námi poskytovaných technologií.
  • Zabezpečíme pro Vás hygienický servis.